MAQS приложение видео

UK Pictogram_LID

stripsgraphic

 

 

German 10 Dose Pail1

Третиранията се правят през пролетта за предпазване на пчелите през лятото и втори път през есента, за предпазване на пчелите, които ще образуват кълбо през зимата. MAQS може да се поставя на всякакви кошери, както с единично, така и с двойно дъно. Пчелното семейство трябва да покрива минимум 6 рамки. Трябва да се избегне стреса при третирането. Пчелните семейства не трябва да бъдат хранени по време на третирането. При прилагане на продукта трябва да се спазват указанията на етикета. Необходимо е използването на предпазни ръкавици и облекло. По време на прилагане, външната температура трябва да бъде между 10-29.5 градуса. Температури, надвишаващи тези граници през първите 3 дни , могат да доведат до висока смъртност и загуба на майката.

Необходимо е осигуряването на отвор, за да може да влиза чист въздух в кошера. Обикновено той се прави в долната част на кошера. Ако кошерът е разделен с преградна стена, тя трябва да се премахне и да се използва преградна рамка.

MAQS може да се прилага и по време на медосбора, без да замърсява продукцията. Мравчената киселина естествено се образува в меда, не е липофилна и не оставя остатъци.

Двете ленти се прилагат като не се премахват хартиените обвивки. При кошери с 1 камера, двете ленти се поставят шахматно на горната решетка на кошера. При кошери с двойна камера, лентите се поставят между двете камери.

В следващите 3 дни се очаква по-голямо струпване на пчели около входа на кошера. Един месец след третирането е препоръчително да се следи състоянието на майката, тъй като през този период е по-чувствителна. Всички пчелни семейства се третират едновременно. Минималния период между 2 третирания трябва да бъде не по-малко от 1 месец. Лечението протича 7 дни и е част от интегрираната програма за лечение на Вароатозата. MAQS лентите помагат на пчелите да изградят здрави и жизнени пчелни семейства.