Често задавани въпроси

Имам една пристройка, в която обикновено си държа всички пчеларски инструменти, магазини и храна. Мога ли да държа MAQS в същата тази пристройка?

MAQS трябва да се съхранява при под 25°C и далече от пряка слънчева светлина. Съхранявайте на сухо място в оригиналната опаковка, на добре проветриво място, далече от сярна киселина, окислители и източници на запалване. Дръжте съда плътно затворен. След като сашето (вътрешната опаковка) бъде отворено, използвайте лентите веднага.

Какъв е срокът на годност на MAQS лентите за кошер?

MAQS имат едногодишен срок на годност, стига да се съхраняват по начина, указан върху етикета. Всеки канистър с продукта има срок на годност, отпечатан върху етикета, след което ползването му е недопустимо.

Какви са температурните указания за MAQS?

В деня на поставянето пиковите стойности на външните дневни температури трябва да са между 10 и 29,5°C. Прекомерно високите температури (> 33°C) през първите три дни от лечението може да предизвика висока смъртност на пилото и загуба на пчелната майка. Температурите през нощта, не са от значение.

Мога ли да преместя/да работя с пчелите през 7-дневния период на лечение?

Не, пчелите не трябва да бъдат обезпокоявани по време на целия 7-дневен период на лечение.

Какъв тип предпазно облекло трябва да нося при работа с MAQS лентите за кошер?

При боравене и прилагане на продукта се носи обичайното за пчеларството защитно облекло. При боравене с продукта винаги носете устойчиви на химикали/киселини ръкавици, изработени от PVC, неопрен или нитрил (стандарт EN 374).

Искам да пробвам MAQS само на няколко пчелни кошера в моя пчелин, може ли така?

В идеалния случай MAQS трябва да се използва за едновременното лечение на всички пчелни семейства в пчелина, за да се предотврати повторно заразяване.

Искам да лекувам новоотделените нуклеуси, но те са само 4 или 5 рамки. Може ли да стане?

MAQS трябва да се прилага само върху единичен или двоен плодник – стандартно оборудване за многокорпусни кошери от типа Langstroth (напр. Dadant, British National). Колонията на пчелното семейство трябва да покрива минимум 6 пило рамки (около 10 000 пчели). Ако преместите нуклеусите в корпуси с пълни размери и им дадете време да се разширят до пълни шест рамки, след това можете да ги лекувате с MAQS. Не забравяйте да изчакате 24 часа след работа с пчелите, за да третирате с MAQS.

Как да разбера дали моят тип кошер е подходящ за използване на MAQS?

MAQS трябва да се прилага само върху единичен или двоен плодник – стандартно оборудване за многокорпусни кошери от типа Langstroth (напр. Dadant, British National); Моля, не пропускайте да се запознаете с изискванията за вентилация, изброени по-долу.

Трябва ли да се затворят всички входове, освен напълно отворения вход на дъното?

Напълно отворен вход на дъното, висок 13 мм (1,3 см), пълна широчина, който да отговаря на минималните изисквания за вентилация. Допълнителните входове изглежда не засягат ефикасността на лечението. Подходящата вентилация е критично важна за този продукт.

Как да променя конфигурацията на кошера, така че да бъде подходяща за MAQS?
 • Ако кошерът е с такъв дизайн, че има вход с вътрешни прегради между прилетната дъска и плодника, обикновено може да се наклони назад, така че да отговаря на изискванията за вход на кошера. Може да се използват клинове, които да придържат плодника на място. Защото на подът непосредствено под плодника не е солиден (често от летви), може да има намаляване на ефикасността..
 • За кошери, чиито подове са трайно намален размер на входа, вторият плодник може да се дръпне назад, за да се създаде отвор по цялата ширина на кошера поне за периода на лечение.
 • Ако дъното има опорни релси за плодника, чиято височина е по-малка от минимум 13 милиметра (0,5″), под долните предни ъгли на плодника могат да се поставят подложки (заострени клинове), за да може отворът на входа да отговаря на изискванията, посочени на етикета.
Да оставя ли да покрия отворите на решетестата разделителна дъска на дъното или да ги оставя открити?

Досега е правен само едно изпитване с решетеста дъска на дъното – от Ренди Олив (www.scientificbeekeeping.com). Той публикува резултатите във февруарския брой от 2011 г. на списанието American Bee Journal. Установил е намаление от 4-5% на ефикасността в сравнение с пчелни семейства, лекувани в кошери с плътна разделителна дъска. Мрежестите/решетестите разделителни дъски на дъното трябва да бъдат затворени, за да се предотврати излизането на парите на мравчената киселина навън.

Пчелите не могат да изместят въздуха през отворите на мрежата, така че отворите на решетката/мрежата не трябва да се считат за допълнителна вентилация. Въпреки всичко входът на дъното на кошера трябва да бъде напълно отворен по време на лечението.

Когато махна външната найлоновата опаковка, трябва ли да обеля и вътрешната хартиена обвивка на гела?

Не, опаковъчната хартия си остава. Тя действа като фитил, с който се се контролира освобождаването на парите на мравчената киселина.

Безопасно ли е използването на лентите с метални разделителни решетки?

Изпаренията на мравчената киселина са корозивни за цветни метали, но не и за алуминий или повечето неръждаеми стомани. Няма никакви проблеми с пластмасовите разделителни решетки.

Наистина ли мога да третирам при поставен магазин? Не се ли отразява на аромата на меда?

Мравчена киселина е органична киселина, която се среща по естествен начин в меда. MAQS контролира освобождаването на парите на мравчена киселина по време на 7-дневното лечение. Ако се изпълняват указанията от етикета, в края на лечението нивата не превишават количеството, което естествено се среща в меда.

По време на лечението пчелите продължават ли да търсят храна?

Да, пчелите продължават да търсят храна.

Мога ли да ги подхранвам по време на лечението?

Не, по време на лечението не се препоръчва подхранване от какъвто и да било вид, при който се осъществява контакт с кошера (рамка, хранилка). Варелното хранене е допустимо.

Какво е влиянието на MAQS върху пилото?

Всяка повреда на пилото се възстановява бързо, тъй като до седния ден пчелата-майка снася в целия район на колонията. Често най-много яйца има до четвъртия ден, но въпреки това те могат да бъдат възможно най-далече от лентите. Полевите пчели могат да продължат да събират прашец по време на лечението, така че да има добри протеинови резерви, когато ларвите трябва да се хранят.

Мога ли да намаля дозата?

В Европа MAQS е регистриран като ветеринарно лекарствено средство, така че допустимата доза е пълната доза (1 саше, 2 ленти) на колония.

Чувал съм, че при използване на мравчена киселина може да има проблеми със здравето на пчелата-майка. Вярно ли е това?

Мравчена киселина първоначално ще наруши дейността на колониите и може, в рамките на един ден от приложението, да доведе до отхвърляне от кралицата майка или леко увеличение на смъртността на наблюдаваните възрастни пчели. В началния етап на лечението може да се наблюдава и смъртност на пилото. При препоръчваните външни температури не се очаква негативно влияние върху здравето на колонията като цяло , като след завършване на лечението тя възстановява своята активност. Въпреки това в едно проучване, по време на което външни температури достигнаха 37,5°C в деня на прилагане, беше наблюдавана смърт на колонията. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други нежелани ефекти, които не са споменати в тази листовка, моля информирайте Вашия ветеринарен лекар.

Не унищожавайте маточниците, ако се наблюдава самосмяна преди или след лечението, дори и да мислите, че е предизвикана от лечението – това е естествен процес и трябва да го оставите да продължи за здравето на колонията. След месец проверете дали колонията има майка. Не е рядко срещано след лечението да има стара и нова пчела-майка.

Тя изглежда като повечето от пчелите облитат предната част на кошера. Това нормално ли е?

Нормално е пчелите да облитат през първия ден, особено при по-топло време. Вижте снимките в доклада на Хавайския университет от 2009 г., които можете да намерите наwww.nodglobal.com/research.html.

Виждам няколко мъртви пчели на входа на кошера, какво се случва?

Възможно е през първите три дни от лечението да се наблюдава увеличаване на смъртността при възрастните пчели. Не забравяйте, че естествена смърт на пчелите е със същия темп, с който се извършва роенето. Когато се извършва лечението, пчелите не са в състояние да изпълнява задълженията си по почистване толкова бързо, колкото обикновено..

На етикета е указано, че използваните ленти трябва да бъдат отстранени след лечението.

Значи ли това, че пчелите ядат използваните MAQS?

Пчелите не ядат лентите. Те просто почистват своя дом и белят парчетата от лентите, които след това се разлагат по естествен път в околната среда.

Какво да правя с използваните ленти?

С течение на времето остатъците от използваните ленти се разлагат. С тях може да се борави по същия начин като с всеки друг органичен отпадък във вашия двор. Лентите могат и да си останат в кошера с дни, тъй като са напълно биоразградими. Пчеларят може да отстрани лентите по всяко време след лечението.

  DIDN'T FIND WHAT YOU WERE LOOKING FOR? ASK US!

  Name (required)

  Email (required)

  Subject

  Your Question